Dit is Dido, specialist Vennootschapsbelasting

“Het is een ingewikkelde tak van sport voor buitenstaanders en de belangen zijn groot. Een procent meer of minder levert zo een verschil op van miljoenen.”

Hoe ben je bij Fiscaliade terecht gekomen?

“In 2014 werkte ik bij Deloitte in de algemene fiscale praktijk. Ik werd toen benaderd door Nikita (zij heeft Fiscaliade opgericht). We kenden elkaar nog vanuit onze studietijd en vroeg of ik me wilde aansluiten bij Fiscaliade om het Vpb deel verder uit te bouwen. Eerlijk gezegd was ik in het begin sceptisch, gemeenten waren nog niet vennootschapsbelastingplichtig en er was nog weinig bekend over de aangekondigde wetswijziging. Na een aantal gesprekken heb ik besloten de sprong te wagen en pakte ik het eerste Vpb-vraagstuk op bij een 100.000+ gemeente. Ook sprak het meebouwen aan een groeiende organisatie zoals Fiscaliade me enorm aan!”

 

Dat was een grote verandering!

“Dat klopt. Het was inderdaad heel iets anders dan ik gewend was. Maar het was niet alleen voor mij nieuw, ook voor gemeenten was de Vpb-plicht nieuw. Dit leidde tot interessante vraagstukken, want hoe pas je wetgeving toe die eigenlijk niet bedoeld is voor gemeenten? Vooral bij gemeenten met een groot grondbedrijf, had dit nogal wat voeten in aarde. De uitgangspunten van de gewone Vpb zijn redelijk helder, maar sluiten niet aan bij de bedrijfsvoering van een gemeente. Hoe werkt dat als er geen jaarverslaggeving is, geen gangbare commerciële fiscale verschillen kent en als er gewerkt wordt met een volstrekt andere boekhouding? Via de gemeente was ik betrokken bij het SVLO (samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden) en nam ik deel aan overleggen hoe de wet Vpb in de praktijk toegepast kan worden. Een interessant traject, dat zich nu pas (bijna 6 jaar later!) in de afrondende fase bevindt. Heel leerzaam om mee te groeien met de landelijke ontwikkelingen op dat vlak.”

 

Wat vind je het leukst aan je werk?

“De afwisseling van het werken voor grote en kleinere gemeenten en de diversiteit aan andere overheidsinstellingen spreekt me aan en vragen ieder andere vaardigheden. Omdat we altijd de beste kwaliteit tegen een scherp tarief nastreven, zie je dat er weinig verloop is in klanten. Dat maakt dat ik echt kan bouwen aan duurzame relaties, iets wat ik ontzettend belangrijk vind.
Het komt voor dat ik betrokken ben bij opdrachten waar echt forse bedragen in om gaan. Bijvoorbeeld bij  gemeenten met een groot grondbedrijf. In een periode van 10 jaar kunnen hier miljarden in omgaan. De fiscus kijkt daar uiteraard kritisch naar, het is een ingewikkelde tak van sport voor buitenstaanders en de belangen zijn groot. Een procent meer of minder levert zo een verschil op van miljoenen. Een super interessant proces met veel verantwoordelijkheid. Dat vind ik uitdagend en daar word ik door geprikkeld. Zo werk ik graag!”  

 

Hoe verloopt de samenwerking? 

“Eigenlijk is het zo dat je bij alle gemeenten waar je komt, je ook betrokken blijft. Al verandert de mate waarin dat gebeurt. Als het basisproces is opgezet en de Vpb is geïntegreerd in de reguliere cyclus van de gemeente, dan neemt de intensiviteit van mijn werk af. Je wordt dan bijvoorbeeld veel meer ingezet op de complexere vraagstukken. Dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar samen met andere Vpb-collega’s uit ons team. Sowieso werken we veel samen met elkaar, ook met collega’s uit de andere disciplines zoals BTW, Loonheffingen of Lokale heffingen. Bij bredere projecten, zoals ambtelijke herindeling, ontbindingen en verzelfstandiging verbonden partijen of een fiscaal in control vraagstuk, kun je niet zonder die expertise. Het enige wat in dit soort situaties werkt, is een integrale aanpak waarbij je naar alle heffingen kijkt.”

 

Waar kijk je naar uit in de komende periode?

“We zijn momenteel bezig met veel interessante trajecten. Bijvoorbeeld de ontbinding van een samenwerking tussen gemeenten en gemeenten die in een later stadium alsnog vennootschapsbelastingplichtig worden. Ook ambtelijke herindelingen zijn altijd een puzzel omdat de verkrijger wel of niet vennootschapsbelastingplichtig kan zijn. Dat zijn hele specifieke vraagstukken waar je echt je tanden in kunt zetten. Ook intern spelen er interessante projecten waar we met z’n allen over sparren en ook aan de slag mee gaan. We blijven groeien en er komen nieuwe collega’s bij. Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met Corona, dat brengt ook weer nieuwe processen met zich mee die in goede banen geleid moeten worden. Ik verveel me in ieder geval niet en ben blij onderdeel van dit team te mogen uitmaken!”

Wil je meer weten over (werken bij) Fiscaliade? Neem contact op met Dido via dido.westrik@fiscaliade.nl.